foredragsholder yasmin nashat baggerød

foredragsholder yasmin nashat baggerød

Parrelasjoner:

Hun tilbyr også foredrag for parrelasjoner, basert på kjærlighetens fem språk og temperamentene våre. Foredragene vil vise hvordan kjærlighet er et valg, der vi skal operere i enhet med ånd, sjel og kropp. 

"I vårt sosialdemokratiske samfun blander vi ofte "skitt og kanel". Vi er relasjonelle på et overfladisk plan, og tror at det å leve godt sammen er å bli like hverandre i ord, meninger og handlinger. Dette er ikke enhet, men undertrykkelse!

Yasmins fokus er å løfte hverandre opp, uten at dette går på bekostning av den andre. Hun tar opp hvordan Gud har gledet oss med ulikheter og nyanser for å kunne utfylle og styrke hverandre.

"Mange skilsmisser og brudd kunne vært unngått om vi hadde forstått at enhet er å tjene hverandre, og ikke klone den andre til en kopi av seg selv!"

Om Yasmin

Yasmin er forfatter, illustratør og en erfaren formidler. Hun er en sertifisert Master yogainstruktør (500H M-HYI) og Kids´instruktør gjennom Holy Yoga. I tillegg har hun en mastergrad og PPU fra UiO, Yasmin er grunnlegger av Holy Yoga Norge og sitter i Holy Yoga sitt internasjonale lederskapsteam.


Yoga i skolen og i barnehagen:

Basert på sin erfaring som barneyogainstruktør og forfatter tilbyr Yasmin kurs om "yoga i skolen og barnehagen." 

Hun baserer kurset på sin nyutgitte bok "Himmelgartnerens hage. En yogahistorie for barn og voksne." og deler erfaringer og tips for å gjennomføre yoga på skoler og i barnehager.


 

Åndelighet:

Yasmin tilbyr foredrag om åndelighet og spiritualitet, samt om identit, enhet og relasjoner. Yasmin underviser ut fra "A better covenant theology/A New Covenant Kingdom Perspective" og utdyper kirkens opprinnelige enhets tanke “The Universal Christ” av Father Richard Rohr.

Som Holy Yoga lærer har Yasmin sett at mange kristne miljøer tror at yoga står i motsetning til våre kristne røtter. Yoga er svært utbredt både blant kristne og ikke-kristne og vil ikke avta i popularitet.Yoga er en åndelig disiplin, på lik linje med bønn, faste og meditasjon, og kan være et verktøy for å oppleve mer av Guds kjærlighet. Hvordan vi tilnærmer oss andre former for tilbedelse handler om vår forståelse av vår identiet i Kristus, pakten Han har gitt oss, og enheten vi er kalt til. Disse elementene ønsker jeg å belyse!

"Mitt ønske er å formidle en levende forsonende og personlig gudsrelasjon."

Ta kontakt for mer informasjon!